Spolky

Na těchto stránkách pracujeme. 

 

STRÁNKA

Československé sdružení ve Villa Dominico – dnes Sparta

Spolek byl založen v roce 1933 v provincii Buenos Aires. Jeho členové si postavili svépomocí spolkovou budovu se školní třídou, tanečním sálem,  kuželkovou dráhou a výčepem. V osmdesátých letech 20. století bylo přistavěno 2. patro, které sloužilo ke sportovním účelům. V roce 1938 byl položen základ … Pokračování textu Československé sdružení ve Villa Dominico – dnes Sparta

Československé sjednocení

Federace československých spolků se profilovala jako odbojová organizace krajanské komunity v Argentině v letech 1939-1945. Založena z podnětu Sokola po okupaci Československa v roce 1939 v Buenos Aires. Sjednotila většinu československých spolků a krajanů v Argentině a v okolních zemí s cílem pomáh … Pokračování textu Československé sjednocení

Československo-mexické sdružení

Československo-mexické sdružení (Asociación Checoslovaca Mexicana)  bylo založena  v roce 1934. Cílem sdružení bylo informovat o situaci ve válečném Československu a podporovat profašistický exil v Mexiku. Pořádalo kulturní akce, oslavy výročí Československa a československo-polská setkání. Organizo … Pokračování textu Československo-mexické sdružení

Československý bulletin (Noticioso Checoslovaco)

Informační válečný bulletin založil a vydával vyslancem Fr. Kadeřábkem v Buenos Aires. Vycházel v období od září 1943 do roku 1946. Českosl. bulletin přejmenován od roku 1944 na Československý zpravodaj (angl. Czecoslovac Herald, španělsky Noticioso Checoslovaco) Vydáván ve třech jazykových mutacích … Pokračování textu Československý bulletin (Noticioso Checoslovaco)

Československý dělník

List byl založen v roce 1927 v Buenos Aires. Název ve španělštině: El Obrero Checoslovaco. Periodicita: čtrnáctideník. Vydavatel a redaktor:  Josef Trojánek. Sídlo redakce: Rivadavia 1845, Buenos Aires. Bylo vydáno celkem  7 čísel, poté byl list sloučen s listem Jihoameričan. List přinášel zpravodaj … Pokračování textu Československý dělník

Československý domov – Berisso

Československý domov – Olivos

Český spolek Olivos byl založen ve 30. letech 20. století ve čtvrti Olivos v Buenos Aires. Pořádal krajanská setkání a jazykové kurzy pro mládež. V roce 1947 zřídil odbor mládeže a usiloval o zřízení Československé doplňovací školy Olivos. Sídlo: calle Francia 2984,  J. B. Albertdi 1582, Olivos, Bue … Pokračování textu Československý domov – Olivos

Československý domov – Rosario

Tento současný český a slovenský krajanský spolek se nachází v Rosariu v provincii Santa Fe a byl založen v 90. letech 20. století. Svojí činností navázal na dřívější spolky v Rosariu. Název ve španělštině: Hogar Checo-eslovaco. Organizuje krajanská setkání, oslavy národních svátků a kurzy češtiny v … Pokračování textu Československý domov – Rosario

Československý klub – Buenos Aires

Spolek byl založen v roce 1908 v Buenos Aires. Španělský název: Club Checoslovaco. Původně se jmenoval Česko-slovanský Klub (šp. Club Checo-Eslavo). Současný název vznikl po vzniku samostatného Československa. Jedná se o jeden z nejstarších a nejvýznamnějších českých spolků v Latinské Americe. Zakla … Pokračování textu Československý klub – Buenos Aires

Československý klub – Comodoro Rivadavia

Spolek byl založen na začátku 20. let 20. století v petrolejářském středisku Comodoro Rivadavia na jihu Argentiny. V Comodoro Rivadavia žilo mezi válkami zhruba 300 krajanů z Moravy a Slovenska. Spolek organizoval krajanská setkání, oslavy národních svátků a spravoval vlastní knihovnu. Výbor klubu ( … Pokračování textu Československý klub – Comodoro Rivadavia

Československý klub – Comodoro Rivadavia

Fundado en la década de 1920 en Comodoro Rivadavia, complejo petrolero situado al sur de Argentina. En Comodoro Rivadavia vivieron en el periodo entreguerrras unos 300 inmigrantes de Moravia y Eslovaquia. Se organizaban reuniones, se celebraban las fiestas nacionales y el club disponía de su propia … Pokračování textu Československý klub – Comodoro Rivadavia

Československý klub – Córdoba

Tento krajanský spolek se stal druhým českým krajanským spolkem v Córdobě. Byl založen v říjnu roku 1923. Cílem spolku bylo podporovat a vzdělávat krajany, pořádal krajanské setkání, zábavy a oslavy národních svátků. V jeho rámci byl zřízen odbor sportovní, školský a dále dramatický kroužek a knihov … Pokračování textu Československý klub – Córdoba

Československý klub – Rosario

Spolek byl založen v roce 1926 ve městě Rosario v provincii Santa Fe. Sdružoval zhruba čtyřicet krajanů z Rosaria a okolí. Pomáhal krajanům zaopatřovat zaměstnání, pořádal přednášky, divadelní představení a krajanské zábavy. Spravoval vlastní knihovnu. Sídlo spolku: Laprida 897, Rosaro Předsednictvo … Pokračování textu Československý klub – Rosario

Československý klub – Santa Fe

Spolek byl založen v hlavním městě provincie Santa Fe v roce 1927. Španělský název: Club Checoslovaco en Santa Fe. Spolek organizoval krajanská setkání a oslavy národních svátků. Zakládající členové: Vladislav Nejman. Sídlo: Calle 12, Octubre N 1326, Santa Fe. Podle zprávy vyslanectví z roku 1952 mě … Pokračování textu Československý klub – Santa Fe

Československý kroužek v La Paz

Krajanský spolek Československý kroužek (Círculo Chechoslovaco)  sdružoval krajany v La Paz a okolí. Byl založen ve 30. letech 20. století. Organizoval krajanská setkání a oslavy národního svátku. Předsednictvo: Pavel Magyar, Bohuslav Héža aj.   Informace o spolku v krajanském listu Čsl. vlaste … Pokračování textu Československý kroužek v La Paz

Československý kulturní spolok „Štefánik“

Tento spolek byl založen ve 30. letech 20. století na předměstí Rosaria v Saladillo v provincii Santa Fe. Sdružoval především slovenské krajany. Organizoval krajanská setkání, oslavy národních svátků a divadelní představení. Sídlo spolku: Viena 203, Saladillo, Rosario. Představenstvo: 1946 – Jozef V … Pokračování textu Československý kulturní spolok „Štefánik“

Československý podpůrný spolek – Berisso

Spolek byl založen v roce 1926 na předměstí Buenos Aires. Sdružoval české a slovenské vystěhovalce z městečka Berisso, kde se usadila poměrně velká skupina dělníků a řemeslníků pocházejících z Československa, kteří pracovali ve zdejších továrnách. Zakladatelé: Petr Pošta a J. Paulik. Spolek fungoval … Pokračování textu Československý podpůrný spolek – Berisso

Československý spolek

Spolek fungoval krátce od roku 1926 k.v Colonia Curany Linha Timbá. Předsednictvo: Venceslao Němeček, J. Hanuš, V. Jeřábek, V. Juška,  P. Menčík. zdroj: Jihoameričan, 6. 1. 1927, s. 5.

Československý Vlastenec

List Československý vlastenec vycházel od srpna roku 1945 do roku 1949 v Buenos Aires. Podtitul: Ľud jediným zdrojom štátnej moci. Název ve španělštině: El Patriota Checoslovaco – Periódico Informativo. Periodicita: čtrnáctideník. Vydavatel: spolek Svornost v Buenos Aires. Redaktor: Štefan Kusenda,  … Pokračování textu Československý Vlastenec

Československý zpravodaj (pův. European Correspondent)

List byl založen v červnu 1943 jako válečný zpravodaj pod názvem European Correspondent. Vycházel v české, slovenské, španělské a anglické verzi. Česká verze obsahovala i židovskou přílohu. Od 1944 přejmenován na Československý zpravodaj, španělská verze na Noticioso Checoslovaco a anglická na Czech … Pokračování textu Československý zpravodaj (pův. European Correspondent)