Časopis El Checoslovaco en México v letech 1942 – 1945.

Trojanová, Markéta. Časopis El Checoslovaco en México v letech 1942 – 1945.
Praha : Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií, 2011.