Češi a Slováci v Chile ve 20. století

Jiří Jiránek. 2013. Češi a Slováci v Chile ve 20. století. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.