České menšiny v zemích Latinské Ameriky: případová studie argentinské provincie Chaco a města Presidencia Roque Sáenz Peňa

Galušková, Martina. České menšiny v zemích Latinské Ameriky: případová studie argentinské provincie Chaco a města Presidencia Roque Sáenz Peňa. Diplomová práce. PřF UP Olomouc, 2006.