Archiv štítku: Chaco

Slovenská evangelický sbor

 • Náboženská organizace slovenských evangelíků přišlých z Bulharska a Jugoslavie byla založena v roce 1935 v Bajo Hondo v provincii Chaco.
 • Slovenský název zněl „Slovenský ev. augsb. v. církevný zbor“, název ve španělštině: Congregación Evangélica Luterana Eslovaca.
 • Předsednictvo: Pablo Hruška, Jan Botík, Miguel Kováč.
 • Do sboru být v roce 1941 z USA vyslán slovenský pastor Štefan Daniel Kostelný, který ve sboru působil přes 50 let.

 


Literatura: Memorial del „Cincuenta Aniversario de la llegada del pastor-misionero Reverendo Esteban Daniel Kostelny,“ / Památník vydaného u příležitosti 50, výročia příchodu prvého misionará Štefana D. Kostelného, PRSP, 1991.

Morava – sportovní klub

 • Československý sportovní klub Morava byl založen 1. 5. 1940 v P. R. Sáenz Peňa v Chaco.
 • Španělský název: Club Deportivo Checoslovaco MORAVA.
 • Spolek organizoval sportovní, kulturní a zábavné podniky.
 • Postavil vlastní budovu se sportovními hřišti  v P.R.SP.
 • V roce 1944 měl 63 členů.
 • Předsednictvo (1944)_ Ladislav Derka, Cyril Příkazský, Josef Damborský, Jirka Svoboda, Bohumil Derka, Josef Pčola, Milan Kochol, Josef Jonáš, Susana Jonašová, Fernando Jeřábek, Josef Valenta, Chesa Gruceská.
 • V letech 1943-45 spolek vydával spolkový časopis Ahoj.
 • Organizovala ve 40. letech i kurzy češtiny pro mládež za vedení čs. učitele M. Brunclíka.
 • Sportovní klub Morava funguje dodnes a profiluje se jako ryze sportovní organizace.

Slovenský spolok Štefánik – Sáenz Peña

 • Slovenský spolok Štefánik byl založen v Sáenz Peña v Chaco ve 30. letech 20. století.
 • Sdružoval slovenské usedlíky a krajany v okolí Chaca
 • Předsednictvo: 1935- Ján Botík, Štefan Kozár.

Slávie – Československý podpůrný spolek

 • Spolek vznikl v roce 1925 přejmenováním Československého Národního Sdružení v provincii Chaco.
 • Organizoval kulturní a společenská setkání krajanů v Presidencii Roque Sáenz Peña na severu Argentiny a řešil zejména otázky hospodářské i kulturní spjaté s československou kolonií v provincii Chaco.
 • Zasloužil se o zřízení československé doplňovací školy v Sáenz Peña a žákovského penzionátu.
 • Divadelní odbor organizoval řadu úspěšných představení.
 • Režiséři: Josef Trojánek, K. Malina.
 • Ve spolku působil i Dámský odbor, který měl na starosti organizaci dětských představení.
 • (Členky Dámského odboru: paní Vítková, Kratochvílová, Derková, Manziuková, Horáková, Paulusová a Svobodová).
 • Jeho součástí byl i Sportovní odbor a spolek dále plánoval i zřízení krajanské nemocnice.

Další informace: Památník čsl. kolonie v Čaku 1912-1937; Muzeum  čs. vystěhovalectví J. Osyčky v Sáenz Peña v Chaco; Městské vlastivědné muzeum ve Velkých Bílovicích.

Sokol – Sáenz Peña

 • Tato pobočka Tělocviční jednoty Sokol byla založena v Presidencii Roque Sáenz Peña v provincii Chaco v roce 1928.
 • Zakladatelé: František Marvánek, Josef Virt, Jiří Helly a Karel Malina.
 • Sokol organizoval sokolská cvičení a veřejná vystoupení.
 • Pořádal také divadelní představení a přednášky.
 • Členové si postavili vlastní tělocvičnu.
 • Jako sportovní klub funguje Sokol v Sáenz Peña dodnes.

Československé národní sdružení – Sáenz Peña

 • Spolek byl založen dne 10. 6. 1917 jako pobočka Československého národního ndružení v Presidencia Roque Sáenz Peña v provincii Chaco průkopníky a prvními osadníky Chaca (mj. Jan Novotný, Jan Osyčka).
 • Věnoval  se otázkám povahy zejména hospodářské, po příchodu dalších kolonistů ve 20. letech 20. století pak i záležitostem národním a kulturním.
 • Inicioval stavbu spolkového domu a zřízení české doplňovací školy.
 • Součástí spolku byl i dramatický odbor, který pravidelně organizoval divadelní představení.
 • V roce 1925 byl spolek přejmenován na Československý podpůrný spolek Slávie.

Další informace: Památník čsl. kolonie v Čaku 1912-1937.

Ahoj

 • Časopis sportovního spolku Morava v Presidencia Roque Sáenz Peña v Chaco.
 • Název: Ahoj. Věstník československého sport. klubu Morava.
 • Název ve španělštině: Ahoj. Organo Oficial del Club Dep. Checoslovaco „Morava“.
 • Periodicita: měsíčník, později nepravidelně.
 • List vycházel v letech 1943–1945.
 • Jazyk: čeština a španělština.
 • Je známo 16 čísel časopisu.
 • Časopis referoval o spolkové,  sportovní a kulturní činnosti klubu Morava.

Exempláře listu jsou uloženy v Archivu Ministerstva zahraničí v Praze.

Skeny listu „Ahoj“ pochází  z Archivu MZV v Praze, který poskytl souhlas s jeho zveřejněním.

Venkov Čakeňský

 • Jedná se o časopis československé zemědělské kolonie v provincii Chaco.
 • Zpočátku vycházel jako samostatná příloha čsl. listu Věstník Československý.
 • Vycházel v letech 1934-1949 v Presidencia Roque Sáenz Peña v Chaco.
 • Periodicita: čtrnáctideník.
 • Vydavatel a redaktor: Karel Kazimour.
 • Jazyk: čeština, občasně i španělština a slovenština.
 • List je dostupný v Knihovně Náprstkova Muzea v  Praze a v Národní knihovně Mariano Moreno v Buenos Aires.

Skeny novin pocházejí z Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Buenos Aires, República Argentina.

Bílé Zlato – Oro blanco

 • Spolkový oběžník Bílé zlato byl založen v roce 2005 v Presidencia Roque Sáenz Peña v provincii Chaco.
 • Španělský název: Oro Blanco.
 • Vydávatel: spolek Československá kulturní, sociální a sportovní jednota (šp. Unión Checoslovaca, cultural, social y deportiva).
 • Redakce: výbor spolku.
 • Periodicita: čtvrtletník.
 • Spolkový list distribuován pro členy spolku v provincii Chaco.
 • Jazyk: španělština.
 • List vycházel v roce 2005, jsou doložená tři čísla.
 • Referoval o společenských a kulturních aktivitách krajanské komunity v Chaco.

 

Skeny poskytl spolek Československá kulturní, sociální a sportovní jednota (šp. Unión Checoslovaca, cultural, social y deportiva).

Bílé Zlato_Oro Banco_2015 nr 1. On-line.

Bílé Zlato_Oro Banco_2015 nr 2. On-line.

Bílé Zlato_Oro Banco_2015 nr 3. On-line.

Obzor

 • List byl založen v roce 1936 v Presidencii Roque Sáenz Peña v provincii Chaco.
 • Podtitul ve španělštině: Periodico independiente Checoslovaco.
 • Periodicita: čtrnáctideník.
 • Počet vydání: 11 čísel.
 • Redakce: Rudolfo Vávra.
 • Exempláře jsou uloženy v knihovně Náprstkova Muzea v Praze a v Národní knihovně v Buenos Aires.

Ejemplares escaneados provienen de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Buenos Aires, República Argentina.