Asociación Checoslovaca-Mexicana

  • Asociación Checoslovaca Mexicana (Československo-mexická asociace) fue fundada en el ano 1934.
  • Cílem asociace bylo informovat o situaci ve válečném Československu a podporovat profašistický exil v Mexiku.
  • Vydávala protifašistický levicový časopis El Checoslovaco en México.
  • Předsedové: MUDr. Oscar Leo Stern (1942-3), ing. Theo Schwarz (1944-5).
  • Výbor: ing. Theo Schwarz, José Smutný, Arpad Weissmann, Francisco Bergmann, Pablo Druckner, Lenka Reinarová, dr. Francisco Roth, André Simone, Rodolfo Wurm, Francisco Čejka, Emilio Rod, Jorge Popper, Dr. Alfredo Mandelik.
  • Organizace fungovala do roku 1948, kdy pod vlivem politických událostí v ČSSR svou činnost ukončila.

Další informace: M. Trojanová: Časopis El Checoslovaco en México v letech 1942 – 1945.