El Checoslovaco en México

  • Noviny vycházely v letech 1942-1945 v hlavním města Mexika.
  • Jednalo se o levicově orientovaný antifašistický list, který vydávala Československo-mexické sdružení.
  • Editor: ing. Jorge Reich.
  • Byly psány ve španělštině a vycházely jednou za měsíc.
  •  Autoři článků: ing.Juraj Reich, Dr. Karel Wendl, František Langer, E. E. Kisch, Lenka Reinerová, F. C. Weiskopf, André Simon, Luders de Negri.
  • Redakce: Lenka Reinerová.
  • Náklad: 1000 ks.

Noviny z roku 1943 (č. 1, 2, 3) jsou uložené v Národním Archivu v Praze. Noviny z let 1944 (č. 1-5)  jsou dostupné zde.

Další informace: M. Trojanová: Časopis El Checoslovaco en México v letech 1942 – 1945.

Doložené exempláře:

1942/č. 1 (28. 10. 1942)

1943/č. 1, 2, 3

1944/č. 1, 2, 3, 4, 5

vh