O projektu

Portál LaMigrace vznikl na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2015. Zrodil se ze zájmu několika badatelů a studentů, kteří se setkali s krajanskými komunitami v Latinské Americe a začali se o problematiku vystěhovalectví odborně zajímat. Tomuto projektu předcházel česko-argentinský projekt „České země a Argentina: migrace a kulturní spolupráce“, jehož cílem bylo mapovat krajanská bohemika v Argentině a českých archivech. Vznik portálu umožnil grantový projekt s názvem „Transatlantická migrace – česká a norská perspektiva“, který probíhal v letech 2015-2016 a byl financován z Norských fondů.