Historie

Portál LaMigrace se zrodil ze zájmu několika badatelů a studentů, kteří se setkali s krajanskými komunitami v Latinské Americe a začali se o problematiku vystěhovalectví odborně zajímat. Tomuto projektu předcházel česko-argentinský projekt „České země a Argentina: migrace a kulturní spolupráce“, jehož cílem bylo mapovat krajanská bohemika v Argentině a českých archivech.