Výhledy

Portál se dlouhodobě snaží o získání dostupných informací, materiálů, které průběžně zveřejňuje. Usiluje o spolupráci s veřejnými i akademickými institucemi, krajanskými spolky a zájemci o problematiku. Ambicí je shromáždit veškerá dostupná krajanská bohemika a sdílet je zdarma prostřednictvím internetu. Například usilujeme o naskenování a zpřístupnění krajanského tisku, který je rozptýlen v několika institucích a rodinných archivech v České republice a v Argentině.