Argentina

Do Argentiny odešlo v první polovině 20. století kolem 50 000 Čechů a Slováků. Pocházeli především z venkova a z menších měst, jakož i z českých a slovenských vesnic na Ukrajině a v Rumunsku. V první polovině  20. století  založili osmdesát krajanských spolků a  vydávali přes čtyřicet česky a slovensky psaných novin a časopisů. Rozkvět československé kolonie spadá do meziválečného období, kdy do země přišla hlavní vlna přistěhovalců (až 40 000 tisíc osob). Po válce našla v Argentině útočiště větší skupina slovenských intelektuálů a zastánců Slovenského státu, kteří v Buenos Aires vytvořili v 50. letech politické a kulturní centrum slovenského exilu.

Postupem času se Češi a Slováci integrovali do argentinské společnosti a přispěli k rozvoji argentinského společnosti, zemědělství a kultury.

Dnes žije v Argentině více než 100 000 potomků českých a slovenských vystěhovalců.

Na začátku milénia byla obnovena činnost několika českých a slovenských spolků a rovněž bylo založeno několik nových spolků. Řada Argentinců s českými a slovenskými kořeny se opět hlásí ke svému dědictví, obnovují kontakty se svými příbuznými v Evropě, navštěvují krajanská setkání a studují český a slovenský jazyk. Česká a slovenská vláda podporují krajanské hnutí, mj. přispívají na obnovu krajanských budov, na rozvoj kulturních aktivit, nabízí stipendia a podporují  výuku jazyka v krajanských spolcích.