Krajanské spolky

Češi a Slováci v Argentině založili v první polovině 20. století přes šedesát krajanských spolků, jakož i několik divadelních a pěveckých souborů, sokolských jednot a československých doplňovacích škol. Posláním těchto  organizací bylo především posilovat životaschopnost české a slovenské kultury a československé kolonie v Jižní Americe. Více k historii krajanských spolků v Argentině.

Ve druhé polovině 20. století došlo vlivem politických restrikcí vůči Slovanům v Argentině k zániku a postupnému úpadku většiny českých spolků. Expanzi zaznamenala slovenská kolonie. Poválečná slovenská exilová emigrace přívrženců nezávislého Slovenska vytvořila v 50. letech v Argentině  přes deset nových spolků.

Demokratizaci v obou zemích napomohla k obnovení zájmu o české dědictví u potomků čsl. vystěhovalců. V současnosti je v Argentině registrováno dvacítka českých, slovenských a smíšených česko-slovenských spolků, které se hlásí ke svému středoevropskému dědictví. K největším z nich patří v Buenos Aires Český dům a Slovenský spolok a Sdružení (Unión) v Chaco.

Soupis českých a slovenských spolků v Argentině – vč. historie a fotografií.

STRÁNKA

Beseda jihoamerických Čechů

Jedná se o jeden z prvních českých krajanských spolků v Buenos Aires. Název: Národní beseda jihoamerických Čechů. Byl založen v roce 1906. Fungoval krátce. Transformoval se v roce 1908 do spolku Českoslovanský klub v Buenos Aires. Zdroj: „K historii prvních spolků českých a slovenských přistěhovalců … Pokračování textu Beseda jihoamerických Čechů

Československá frakce komunistické strany v Argentině

Čeští a slovenští krajané vytvořili na konci 20 let. 20. století českou a slovenskou pobočku v rámci argentinské komunistické strany v Buenos Aires. Nazývali se Jazyková sekce česko-slovenská komunistické strany, Orgán čsl. komunistické strany v Argentině, později Československá frakcia strany komun … Pokračování textu Československá frakce komunistické strany v Argentině

Československá matice školská v Argentině

Tato školská organizace byla založena v roce 1936 z podnětu vyslance dr. Františka Kadeřábka, a to na podporu československého školství v Argentině. Fungovala v letech 1936–1950. Sdružovala 12 doplňovacích škol v Argentině, Paraguayi a Uruguayi. Koordinovala práci ca 20 českých a slovenských učitelů … Pokračování textu Československá matice školská v Argentině

Československá obchodní komora

Tato obchodní organizace byla založena v roce 1935. Měla 28 členů z řad československých firem a zástupců čsl. průmyslu působících v Jižní Americe. Vydávala oběžníky, v nichž informovala argentinské obchodní kruhy o čsl.- argentinském obchodu a exportu z Československa. Předseda: ing. Richard Lehký … Pokračování textu Československá obchodní komora

Československá unie

Československá unie - Buenos Aires

Tento spolek zabývající se zprostředkováváním práce čsl. vystěhovalcům byl založen v roce 1930 v Buenos Aires, a to jako konkurenční spolek Svazu čsl. spolků. Celý název spolku: Československá unie, svépomocné a kulturní sdružení předplatitelů časopisu „Jihoamerický svět“, od dubna 1931 p ouze Česko … Pokračování textu Československá unie

Československé katolické sdružení

Spolek byl založen v roce 1935 v Buenos Aires, a to u příležitosti konání Mezinárodního eucharistického sjezdu (1934),  kterého se účastnila i delegace biskupů z Československa. Španělský název: Asociación Católica Checoslovaca. Sídlo spolku: Junin 1067, Buenos Aires. Jednalo se patrně o jediné nábo … Pokračování textu Československé katolické sdružení

Československé komité „S“

Československé komité „S“ pro pomoc S.S.S.R a jeho spojencům fungovalo za druhé světové války v Buenos Aires.  Neformální organizace se zaměřovala na pořádání sbírek pro válkou postiženého Ruska. Výbor: Alois Slanečka (předseda), Smolan (pokladník), Václav Šmíd (tajemník). Informace o aktivitách kom … Pokračování textu Československé komité „S“

Československé národní sdružení – Buenos Aires

Spolek byl založen zástupci Sokola a Čsl. Klubu v roce 1917 v Buenos Aires jakožto pobočka chicagského ČNS. Španělský název: Allianza Nacional de los Países Checos. Sdružení vytvořilo první celoargentinskou krajanskou instituci s členskou základnou o 430 členech a s  více jak 1 500 přidruženými člen … Pokračování textu Československé národní sdružení – Buenos Aires

Československé národní sdružení – Córdoba

Spolek byl založen v roce 1917 V Córdobě, a to jako pobočka Československého národního sdružení  pro Jižní Ameriku. Vznikl na základě českého spolku Pan Eslava, který fungoval v Córdobě před tím. Počet členů: 30. Zakladatelé: Štěpán Valchar, dr. Karel Marek. V roce 1923 se spolek transformoval do no … Pokračování textu Československé národní sdružení – Córdoba

Československé národní sdružení – Sáenz Peña

Spolek byl založen dne 10. 6. 1917 jako pobočka Československého národního ndružení v Presidencia Roque Sáenz Peña v provincii Chaco průkopníky a prvními osadníky Chaca (mj. Jan Novotný, Jan Osyčka). Věnoval  se otázkám povahy zejména hospodářské, po příchodu dalších kolonistů ve 20. letech 20. stol … Pokračování textu Československé národní sdružení – Sáenz Peña

Československé pomocné komité

Organizace Československé pomocné komité při argentinském Červeném kříži byla založena v roce 1939 v Buenos Aires vyslancem dr. Františkem Kadeřábkem a fungovala do konce druhé světové války. Španělský název: Comité checoslovaco Auxiliar de la Cruz Roja Argentina. Úkolem organizace byla podpora okup … Pokračování textu Československé pomocné komité

Československé sdružení – Avellaneda

Spolek byl založen v roce 1933. Španělský název: Alianza Checoslovaca. (Později byl spolek přejmenován na Asociación Checoslovaca „Avellaneda“.) Spolek sdružoval české krajany z jižního předměstí Buenos Aires. Organizoval krajanská setkání, zábavy,  divadelní představení a sokolská cvičení. Členové … Pokračování textu Československé sdružení – Avellaneda

Československé sdružení ve Villa Dominico – dnes Sparta

Spolek byl založen v roce 1933 v provincii Buenos Aires. Jeho členové si postavili svépomocí spolkovou budovu se školní třídou, tanečním sálem,  kuželkovou dráhou a výčepem. V osmdesátých letech 20. století bylo přistavěno 2. patro, které sloužilo ke sportovním účelům. V roce 1938 byl položen základ … Pokračování textu Československé sdružení ve Villa Dominico – dnes Sparta

Československé sjednocení

Federace československých spolků se profilovala jako odbojová organizace krajanské komunity v Argentině v letech 1939-1945. Založena z podnětu Sokola po okupaci Československa v roce 1939 v Buenos Aires. Sjednotila většinu československých spolků a krajanů v Argentině a v okolních zemí s cílem pomáh … Pokračování textu Československé sjednocení

Československý domov – Berisso

Československý domov – Olivos

Český spolek Olivos byl založen ve 30. letech 20. století ve čtvrti Olivos v Buenos Aires. Pořádal krajanská setkání a jazykové kurzy pro mládež. V roce 1947 zřídil odbor mládeže a usiloval o zřízení Československé doplňovací školy Olivos. Sídlo: calle Francia 2984,  J. B. Albertdi 1582, Olivos, Bue … Pokračování textu Československý domov – Olivos

Československý domov – Rosario

Tento současný český a slovenský krajanský spolek se nachází v Rosariu v provincii Santa Fe a byl založen v 90. letech 20. století. Svojí činností navázal na dřívější spolky v Rosariu. Název ve španělštině: Hogar Checo-eslovaco. Organizuje krajanská setkání, oslavy národních svátků a kurzy češtiny v … Pokračování textu Československý domov – Rosario

Československý klub – Buenos Aires

Spolek byl založen v roce 1908 v Buenos Aires. Španělský název: Club Checoslovaco. Původně se jmenoval Česko-slovanský Klub (šp. Club Checo-Eslavo). Současný název vznikl po vzniku samostatného Československa. Jedná se o jeden z nejstarších a nejvýznamnějších českých spolků v Latinské Americe. Zakla … Pokračování textu Československý klub – Buenos Aires

Československý klub – Comodoro Rivadavia

Spolek byl založen na začátku 20. let 20. století v petrolejářském středisku Comodoro Rivadavia na jihu Argentiny. V Comodoro Rivadavia žilo mezi válkami zhruba 300 krajanů z Moravy a Slovenska. Spolek organizoval krajanská setkání, oslavy národních svátků a spravoval vlastní knihovnu. Výbor klubu ( … Pokračování textu Československý klub – Comodoro Rivadavia

Československý klub – Córdoba

Tento krajanský spolek se stal druhým českým krajanským spolkem v Córdobě. Byl založen v říjnu roku 1923. Cílem spolku bylo podporovat a vzdělávat krajany, pořádal krajanské setkání, zábavy a oslavy národních svátků. V jeho rámci byl zřízen odbor sportovní, školský a dále dramatický kroužek a knihov … Pokračování textu Československý klub – Córdoba