Československá frakce komunistické strany v Argentině

  • Čeští a slovenští krajané vytvořili na konci 20 let. 20. století českou a slovenskou pobočku v rámci argentinské komunistické strany v Buenos Aires.
  • Nazývali se Jazyková sekce česko-slovenská komunistické strany, Orgán čsl. komunistické strany v Argentině, později Československá frakcia strany komunistickej v Argentině.
  • Jednalo se patrně o jediné krajanské sdružení, které se politicky angažovalo.
  • Sekretariát: José Kmet, Neuquén 758, Buenos Aires.
  • Československá sekce spolupracovala s Dělnickým sdružením a informovala o svých aktivitách v Dělnických listech (1927-1932).
  • Členové:  José Kmet, José Celušňák.
  • V roce 934 vydala v Montevideu revoluční časopis Rudý prapor, dále pak v roce 1947 vydala v Buenos Aires politický oběžník.
  • Působila patrně do konce 40. let.