Rudý prapor

  • Od srpna 1934 vycházel  ilegální časopis Rudý prapor.
  • Místo vydání uvádí Montevideo, vydal ho nicméně Orgán čsl. komunistické sekce v Jižní Americe se sídlem v Buenos Aires.
  • Časopis se zabývá revoluční  propagandou komunistického hnutí.
  • Je doložené pouze první číslo, které je uloženo v Archivu Náprstkova muzea v Praze.