Československé sdružení – Avellaneda

  • Spolek byl založen v roce 1933.
  • Španělský název: Alianza Checoslovaca. (Později byl spolek přejmenován na Asociación Checoslovaca „Avellaneda“.)
  • Spolek sdružoval české krajany z jižního předměstí Buenos Aires.
  • Organizoval krajanská setkání, zábavy,  divadelní představení a sokolská cvičení.
  • Členové si svépomocí postavili vlastní spolkovou budovu s jevištěm, tělocvičnou, knihovnou a školní třídou.
  • V rámci spolku fungovala v letech 1936–1948 Československá doplňovací škola „T. G. M“, ve které působili vyslaní učitelé z Československa.
  • Spolek vykazoval činnost do konce osmdesátých let 20. století.
  • Zchátralou spolkovou budovu převzal současný Český dům,  zrenovoval ji a od roku 2011 ji používá jako své sídlo.
  • Sídlo:  Choele Choel 52, Valentin Alsina, Avellaneda, provincie Buenos Aires.

Více informací: Brožura k 10. tému a 25. letému výročí spolku