Příběhy

Cestovatelé:

Antonín Neugebauer (nar. 1863 -1916)

Narozen v Litomyšli.  Po právnických studiích ve Vídni se vypravil v roce 1885 do Brazílie  a poté cestoval po Argentině. Působil několik let v Buenos Aires jako účetní. Působil v německých krajanských spolcích a propagoval myšlenky socialismu a dělnického hnutí. Přes Brazílii se vrátil do Čech, kde působil v rodném městě.   Materiály týkající se cesty do Jižní Ameriky v l. 1886 – 1889 jsou k dispozici ve  Okresním archivu v Litomyšli.

Alberto Vojtěch Frič

Patří  k nejznámějším českým cestovatelům v Jižní Americe. Realizoval několik  delších cest v letech 1901-1929, při kterých několikrát procestoval Argentinu. Věnoval se etnografickým a botanickým výzkumům. Sepsal několik knih.

Stanko Vráz

Umělci:

Vlasta Simek

Je argentinská sochařka pocházející z rodiny československých imigrantů. Simek je autorkou sousoší Tomáše Garygua Masaryka a Mlinana Rastislava Štefánika, zakladatelů Československé republiky, jež se nachází  v Presidencia Roque Sáenz Peña v Argentině.

Federico Jorge Klemm

Byl mecenáš a umělec, který se narodil v Československu, ale většinu svého života strávil v Argentině. Klemm se věnoval zejména performanci a rád také maloval potréty významných osobností. Založil vlastní galerii a nadaci Fundación Federico Jorge Klemm se sídlem na rohu ulic Marcelo T. de Alvear a Florida de Buenos Aires, které se soustředilyna moderní a současné umění, jakož i na publikaci knih a katalogů. Nadace navíc vyhlašovala každoročně Cenu Federica Jorge Klemma pro výtvarné umělce. mezi širokou veřejností se proslavil zejména díky svému pořadu El banquete telemático, kde komentoval současné umělecké dění.

Alice Sedlacek a José Sedlacek

Malířka Alice Sedlacek a sochař José Sedlacek se narodili v Československu. Později emigrovali do Argentiny, kde se ve městě Santa Fe věnovali umělecké tvorbě.

Miroslav Bardonek (1909–1983)

Bardonek se narodil na Moravě. Ve svých čtrnácti letech emigroval se svoji rodinou do Argentiny, jež se nakonec usadila v Santa Fe. Bardonek se původně chtěl stát malířem, na doporučené svého učitele se z něj však stal sochař, jehož dílo je rozeseto po celé Argentině.

Estanislao Kocourek

Tento architekt a podnikatel proslul zejména svými stavbami,jako jsou Hotel Sheraton Iguazú, Budova Conurban v Buenos Aires, obytný komplex Catalinas Sur několika budov pro tzv. Plan 60 Escuelas z roku 1980.