Bibliografie

Soupis literatury k vystěhovalectví do Argentiny

Československé vystěhovalectví do Argentiny je předmětem vědeckého zájmu české iberoamerikanistiky od šedesátých let 20. století. Na toto téma vzniklo především na české a slovenské straně přes dvacet odborných studií a podobný počet studentských kvalifikačních prací. Tyto práce většinou řeší základní údaje k emigraci do Argentiny, případně se jedná o dílčí případové studie jednotlivých lokalit, institucí či historických etap. Z publikovaných prací je zřejmé, že výzvou ve výzkumu českého a slovenského vystěhovalectví do Argentiny je omezená znalost a přístup k archivním pramenům v českých, slovenských a zejména argentinských archivech. Jedním z významných vědeckých úkolů současnosti je proto systematické zmapování a zpracování pramenů a následná interpretace dějin Čechoslováků v Argentině.

VYBERTE PODLE TYPU:

„Algunos apuntes sobre Las Tierras Checas y Argentina: Migración e intercambio cultural“

Bortlová, Hana; Andrea Vanina Neyra; V. Hingarová. Algunos apuntes sobre Las Tierras Checas y Argentina: Migración e intercambio cultural. In: RELACIONES CHECO-ARGENTINAS. IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM 37/2014. Josef OPATRNÝ (ed.), Praha: Karolinum, 2014, s. 233-240.

„Formování českého a slovenského etnika v Argentině“

DUBOVICKÝ, Ivan,  "Formování českého a slovenského etnika v Argentině", in: Češi v cizině 4, Praha 1989, 12 s.

„K historii prvních spolků českých a slovenských přistěhovalců v Argentině“

Baďura, B. 1981: K historii prvních spolků českých a slovenských přistěhovalců v Argentině: In. Sborník k problematice dějin imperialismu, č. 11. Praha: AV ČR, 290–302

„K historii slovenské emigrace v Argentině“

"K historii slovenské emigrace v Argentině" . IN: Slováci v zahraničí 6, Matice Slovenská, 1980. P. 28-41.

„La emigración checoslovaca a Argentina en el Archivo de la Cancillería Checa – estudio de fuentes“

Hingarová, Vendula. "La emigración checoslovaca a Argentina en el Archivo de la Cancillería Checa – estudio de fuentes." In: Las relaciones checo-argentinas. Ibero-Americana Pragensis; Supplementum 37/2014 Praha, Karolinum, pp. 241–264.

„Los checoslovacos en Argentina durante la Primera Guerra Mundial“

BAĎURA, Bohumil, “Los checoslovacos en Argentina durante la Primera Guerra Mundial”, in: IAP 23/1989, Praha (Karolinum)1989, 213-237;

„Los congresos eslavos de Buenos Aires y Montevideo en la segunda guerra mundial“

Nálevka, V. 1975: Los congresos eslavos de Buenos Aires y Montevideo en la segunda guerra mundial. In: Ibero-Americana Pragensia. Aňo IX, 107–121.

„Origen de la emigración checoslovaca a la Argentina“

Míšek, R.  "Origen de la emigración checoslovaca a la Argentina". In: Ibero-Americana Pragensia. Aňo I, 1967, pp. 123–131.

„Periodizace českého (československého) vystěhovalectví v Argentině“

Hingarová, Vendula. 2014. "Periodizace českého (československého) vystěhovalectví v Argentině", In: Argentina napříč obory: současné pohledy. Olomouc, Univerzita Palackého, s. 157–186.

„Una vida nueva en el Nuevo Mundo: Los inmigrantes checos en Argentina en la segunda mitad del s. XX …“

Bortlová Hana. "Una vida nueva en el Nuevo Mundo: Los inmigrantes checos en Argentina en la segunda mitad del s. XX y algunos momentos de la Guerra Fría en sus narraciones biográficas". IN: Poder y Democracia. XVIII Congreso Internacional de Historia Oral. Las múltiples voces de la historia oral. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2014, s. 1598-1608.

“Comienzos de la historia de las revistas de compatriotas checoslovacos en América Latina 1902-1923”

Baďurová, Anežka. “Comienzos de la historia de las revistas de compatriotas checoslovacos en América Latina 1902-1923” in: IAP 17/1983, Praha, Karolinum 1983, 279-289

“Krajanská kolonie Presidencia Roque Sáenz Peña (příspěvek k počátkům českého vystěhovalectví do Argentiny)”

Dubovický, Ivan “Krajanská kolonie Presidencia Roque Sáenz Peña (příspěvek k počátkům českého vystěhovalectví do Argentiny)”, in: Češi v cizině 2/1987, Praha 1987, 139-181;

“La Política Emigratoria de Bohemia en Relación con Argentina 1848-1938 (primera parte)”

DUBOVICKÝ, Ivan “La Política Emigratoria de Bohemia en Relación con Argentina 1848-1938 (primera parte)” in: IAP 23/1989, Praha (Karolinum) 1989, 111-128. DUBOVICKÝ, Ivan “La Política Emigratoria de Bohemia en Relación con Argentina 1848-1938 (segunda parte)” in: IAP 24/1990, Praha (Karolinum) 1999, 151-185.

“Orígen de la Emigración Checoslovaca a la Argentina”

MÍŠEK, R. “Orígen de la Emigración Checoslovaca a la Argentina”, IAP 1/1967, Praha (Karolinum) 1967, 123-132.

21 let v Argentině

Kodýtková, Anna. 1951: 21 let v Argentině. Praha: Práce.

21 v Argentině

Kodýtková, Anna. 21 v Argentině. Praha. Práce / MF. 1. vyd. 1951 2. vyd. 1956

a tvrdém úhoru… vzpomíná na dobu prožitou v Argentině a na začátky a vznik První Československé školy v Berisso.

Čvančarová, B. 1931: Na tvrdém úhoru… vzpomíná na dobu prožitou v Argentině a na začátky a vznik První Československé školy v Berisso. F.C.S. Praha: vlastní náklad.

Anuario de la colectividad checoslovaca en América del Sud

Anuario de la colectividad checoslovaca en América del Sud/ Ročenka Československé kolonie v Jižní Americe, Buenos Aires, 1943.

Argentina: země, lid a hospodářské poměry

Mézl František. Argentina: země, lid a hospodářské poměry. Praha. F. Mézl. 1925

Česká a slovenská periodika v Argentině.

Hingarová, Vendula. Česká a slovenská periodika v Argentině. Praha: FFUK, 2021

Česká emigrace do Argentiny

Zika, David. Česká emigrace do Argentiny. Bakalářská práce, 2009.

Česká společnost a Argentina v období od poloviny 19. století do druhé světové války

Pánková, Markéta. Česká společnost a Argentina v období od poloviny 19. století do druhé světové války. Disertační práce.  2003.

České menšiny v Latinské Americe: studie argentinské provincie Chaco

Galušková Martina. České menšiny v zemích Latinské Ameriky: případová studie argentinské provincie Chaco a města Presidencia Roque Sáenz Peña. Bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta, Olomouc, 2009.

České menšiny v zemích Latinské Ameriky: případová studie argentinské provincie Chaco a města Presidencia Roque Sáenz Peňa

Galušková, Martina. České menšiny v zemích Latinské Ameriky: případová studie argentinské provincie Chaco a města Presidencia Roque Sáenz Peňa. Diplomová práce. PřF UP Olomouc, 2006.

Československá emigrácia v Argentíne v textech českých cestovaťelov prvej tretiny dvadsiateho storočí

Kallová, Gabriela. Československá emigrácia v Argentíne v textech českých cestovaťelov prvej tretiny dvadsiateho storočí. Diplomová práce. SIAS FF UK, 2010.

Československé vystěhovalectví do Argentiny od r. 1922 do počátku 30. let

Míšek, Rudolf. Československé vystěhovalectví do Argentiny od r. 1922 do počátku 30. let. Katedra historie FF UK , 1965.

Československo-chilské a československo-argentinské vztahy v letech 1945-1975 v československé diplomatické korespondenci

Pochmanová, Iva. Československo-chilské a československo-argentinské vztahy v letech 1945-1975 v československé diplomatické korespondenci. Disertační práce. SIAS FF UK. 2005.

Český rolník napříč Argentinou – Příběhy rakouské výpravy do Patagonie

Klindera,  Ferdinand. Český rolník napříč Argentinou - Příběhy rakouské výpravy do Patagonie. Praha. Vydavatelské tiskařské družstvo zemědělců v království českém . 1. vyd.

Checos en Patagonia

Medlová, Tereza. Checos en Patagonia. Las huellas checoslovacas en Comodoro Rivadavia y Sarmiento - Patagonia Argentina. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Olomouc, 2011.

Checos en Patagonia

 Medlová, Tereza. Checos en Patagonia. Bakal. práce, FF UP Olomouc, 2011.

Emigranti. Sociální román ze života vystěhovalců

Štěpková, M. 1930: Emigranti. Sociální román ze života vystěhovalců. Praha: V. Horák a spol.

Eucharistický kongres v Buenos Aires.

Památník na Eucharistický kongres v Buenos Aires, 1934.

Hrst úvah o Argentině a české imigraci

Jetmar, J. 1906: Hrst úvah o Argentině a české imigraci. In: Do Argentiny a do Brazílie. Dopisy svou krajanů (zvláštní otisk z časopisu Český vystěhovalec). Praha: K. Folber.

Informační spis pro vystěhovalce do Jižní Ameriky.

Haloda, A. – Skamenov, F. G. 1926–27: Informační spis pro vystěhovalce do Jižní Ameriky. Buenos Aires: Sdružení Slovanů.

Inmigración checoslovaca en la Argentina. Cuidad de Santa Fe y localidades vecinas 1900-1950

Percik (Prčik), Simón Patricio. 2011 Inmigración checoslovaca en la Argentina. Cuidad de Santa Fe y localidades vecinas 1900-1950. Kde domov muj? Dónde está mi hogar. Santa Fe: el autor.

Knižní zpracování memoáru Vzpomínky na Argentinu

Tkadlecová, Kristýna. Knižní zpracování memoáru Vzpomínky na Argentinu: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra výtvarné výchovy, 2012.

NOS TRAJERON LOS BARCOS

Parissi, Julio César. NOS TRAJERON LOS BARCOS. Historias de padres y abuelos Inmigrantes. Buenos Aires: Random House Mondadori, 2012

Památník československé kolonie v argentinském Čaku 1912-137.

Kazimour, Karel. Památník československé kolonie v argentinském Čaku 1912-137. Historia de la Colonización Checoslovala en el Chaco Argentino. Pcia Roque San Saenz Pena, Chaco. República Argentina. Vyd. 1937, nákladem časopisu “Venkov čakenský”.

Po československých stopách v Latinské Americe

Kybal Vlastimil. Po československých stopách v Latinské Americe. Praha. Česká akademie věd a umění. 1935

Provincie Santa Fé, Entre Rios, Cordoba, Mendoza a území Missiones a Patagonie v jižní Americe náležející k republice Argentina a jsou rájem pro vystěhovalce

Missler F. Provincie Santa Fé, Entre Rios, Cordoba, Mendoza a území Missiones a Patagonie v jižní Americe náležející k republice Argentina a jsou rájem pro vystěhovalce, kteří rolnictví a chov dobytka provozovati chtějí. Bremy/Praha. 1905?

Republiky řeky La Platy

Vaníček, Vojtěch C. Republiky řeky La Platy. Praha: Obch. spol. Merkur, 1911.

Ročenka Československé kolonie v Jižní Americe /Anuario de la colectividad checoslovaca en América del Sud

Ročenka Československé kolonie v Jižní Americe/ Anuario de la colectividad checoslovaca en América del Sud, Buenos Aires, 1944.

Rozárka a prezidenti

Hanušová, Hana. Rozárka a prezidenti. Praha. Olympia. 2008

Sbohem… Adiós… Zbohom…: crónicas de checos y eslovacos en Argentina

Garrido Patricia. Sbohem... Adiós... Zbohom...: crónicas de checos y eslovacos en Argentina. Suárez, 2007. ISBN 9871314221,97899. emigrace. 2007.

Slováci v argentínskom Chacu

Botik, Jan. Slováci v argentínskom Chacu. Los eslovacos en el Chaco argentino. Bratislava: Lúč, 2002.

Slovenská Argentína

Jančárik, E. Stanislav. Slovenská Argentína, Matica slovenská, 1996.

Slovenský kalendar na rok 1934

Slovenský kalendar na rok 1934.Buenos Aires.

Slovenský kalendár pre Juznú Ameriku na rok 1935

Slovenský kalendár pre Juznú Ameriku na rok 1935. Buenos Aires.

Španělsky bez učitele. Nepostrádatelná pomůcka pro cestující do Argentiny

Missler F.  Španělsky bez učitele : Nepostrádatelná pomůcka pro cestující do Argentiny. Brémy . [1905].

Spolehlivý rádce pro cestovatele do Argentiny

Missler F. Spolehlivý rádce pro cestovatele do Argentiny. Brémy. [1905].

Středem Jižní Ameriky: (dojmy z cest)

Čech-Vyšata, František. Středem Jižní Ameriky: (dojmy z cest). Praha: Československá grafická Unie, 1936. 260 – [ii] s., [11] s. obr. příl. Cestou-necestou; sv. 7.

Suchanův kalendář argentinských Čechoslováků na rok 1927

Suchan, M. Suchanův kalendář argentinských Čechoslováků. Buenos Aires, 1927  

Tango Argentino: Dobrodružství, dlouhé 36.000 kilometrů, které prožili Don Francisco a dva gringos v zemi argentinské (Zápisy rekordní jízdy malým vozem napříč Argentinou)

Elstner, František Alexander. Tango Argentino: Dobrodružství, dlouhé 36.000 kilometrů, které prožili Don Francisco a dva gringos v zemi argentinské (Zápisy rekordní jízdy malým vozem napříč Argentinou). Praha. Julius Albert. 1. vyd. 1942. vyd. 1942 3. vyd. 1947

V žáru pamp: (patnáct let v Jižní Americe)

Čech-Vyšata, František a Padevět, Ladislav, ed. V žáru pamp: (patnáct let v Jižní Americe). I. V Praze: Kvasnička a Hampl, 1927.

Vzpomínky na Argentinu.. ?

Mlček, Vincenc. Vzpomínky na Argentinu.. ?. vlastní náklad. 2. vyd. 2011

Z Břeclavska do Argentiny. Vystěhovalectví v letech 1913 – 1938

Spěvák, Přemysl. Z Břeclavska do Argentiny. Vystěhovalectví v letech 1913 – 1938. Bakalářská práce, HÚ FF MU Brno, 2008.

Z tajů Kordiller: [patnáct let v Jižní Americe]. III.

Čech-Vyšata, František. Z tajů Kordiller: [patnáct let v Jižní Americe]. III. Praha: Kvasnička a Hampl, 1927. 248 s.