Československý klub – Córdoba

  • Tento krajanský spolek se stal druhým českým krajanským spolkem v Córdobě.
  • Byl založen v říjnu roku 1923.
  • Cílem spolku bylo podporovat a vzdělávat krajany, pořádal krajanské setkání, zábavy a oslavy národních svátků.
  • V jeho rámci byl zřízen odbor sportovní, školský a dále dramatický kroužek a knihovna.
  • První představenstvo: Miroslav Marek,  František Synek,  Josef Nový, Josef.  Bárta.
  • Počet členů: ve 30. letech 20. století spolek sdružoval zhruba 400 až 500 krajanů.
  • Svépomocí si vybudoval vlastní spolkovou budovu.
  • Předsednictvo: 1935 – Josef Treček, František Nezval.
  • Ve spolku fungovala krátce i československá doplňovací škola.
  • V roce 1949 byl spolek uzavřen argentinskou policií.