Československé národní sdružení – Córdoba

  • Spolek byl založen v roce 1917 V Córdobě, a to jako pobočka Československého národního sdružení  pro Jižní Ameriku.
  • Vznikl na základě českého spolku Pan Eslava, který fungoval v Córdobě před tím.
  • Počet členů: 30.
  • Zakladatelé: Štěpán Valchar, dr. Karel Marek.
  • V roce 1923 se spolek transformoval do nového spolku s názvem Československý klub v Córdobě.