Československý klub – Buenos Aires

 • Spolek byl založen v roce 1908 v Buenos Aires.
 • Španělský název: Club Checoslovaco.
 • Původně se jmenoval Česko-slovanský Klub (šp. Club Checo-Eslavo). Současný název vznikl po vzniku samostatného Československa.
 • Jedná se o jeden z nejstarších a nejvýznamnějších českých spolků v Latinské Americe.
 • Zakladatelé: František Stach, Josef Bruha, Jan Pipský, Alfons Tlalka, Hubert Křikava.
 • Spolek si vybudoval vlastní spolkový dům. Vlastnil  knihovnu a čítárnu.
 • Organizoval krajanská setkání, společenské zábavy a oslavy národních svátků.
 • Dramatický odbor spolku připravoval divadelní představení, která se konala několikrát do roka.
 • Sídlo: Achával  786, Buenos Aires.
 • Předsedové:  Rudolf Seifert.
 • Spolek fungoval  do 70. let 20. století.
 • Spolkové pozvánky a fotografie.