Československé sjednocení

 • Federace československých spolků se profilovala jako odbojová organizace krajanské komunity v Argentině v letech 1939-1945.
 • Založena z podnětu Sokola po okupaci Československa v roce 1939 v Buenos Aires.
 • Sjednotila většinu československých spolků a krajanů v Argentině a v okolních zemí s cílem pomáhat okupovanému Československu.
 • Byla založena na odbojovém programu Čsl. Národní Rady v Chicago.
 • Federace sdružovala více jak 20 českých a slovenských spolků.
 • Španělský název: Unión Checoslovaca de la Argentina.
 • Sídlo: San Juan 782, Buenos Aires.
 • Sjednocení organizoval kampaně, společenské a kulturní akce na podporu okupovaného Československa
 • Vydával odbojový časopis Sjednocení, který přinášel v češtině a španělštině zprávy o poměrech ve vlasti a o reakci na okupaci Československa ve světě.
 • Organizoval krajanské rozhlasové vysílání „Vzpomínky z mé vlasti“ v Buenos Aires.
 • V roce 1940 z federace odešla část levicově orientovaných spolků.
 • Činnost federace byla ukončena po 2. světové  válce.