Československé národní sdružení – Sáenz Peña

  • Spolek byl založen dne 10. 6. 1917 jako pobočka Československého národního ndružení v Presidencia Roque Sáenz Peña v provincii Chaco průkopníky a prvními osadníky Chaca (mj. Jan Novotný, Jan Osyčka).
  • Věnoval  se otázkám povahy zejména hospodářské, po příchodu dalších kolonistů ve 20. letech 20. století pak i záležitostem národním a kulturním.
  • Inicioval stavbu spolkového domu a zřízení české doplňovací školy.
  • Součástí spolku byl i dramatický odbor, který pravidelně organizoval divadelní představení.
  • V roce 1925 byl spolek přejmenován na Československý podpůrný spolek Slávie.

Další informace: Památník čsl. kolonie v Čaku 1912-1937.