Slávie – Československý podpůrný spolek

  • Spolek vznikl v roce 1925 přejmenováním Československého Národního Sdružení v provincii Chaco.
  • Organizoval kulturní a společenská setkání krajanů v Presidencii Roque Sáenz Peña na severu Argentiny a řešil zejména otázky hospodářské i kulturní spjaté s československou kolonií v provincii Chaco.
  • Zasloužil se o zřízení československé doplňovací školy v Sáenz Peña a žákovského penzionátu.
  • Divadelní odbor organizoval řadu úspěšných představení.
  • Režiséři: Josef Trojánek, K. Malina.
  • Ve spolku působil i Dámský odbor, který měl na starosti organizaci dětských představení.
  • (Členky Dámského odboru: paní Vítková, Kratochvílová, Derková, Manziuková, Horáková, Paulusová a Svobodová).
  • Jeho součástí byl i Sportovní odbor a spolek dále plánoval i zřízení krajanské nemocnice.

Další informace: Památník čsl. kolonie v Čaku 1912-1937; Muzeum  čs. vystěhovalectví J. Osyčky v Sáenz Peña v Chaco; Městské vlastivědné muzeum ve Velkých Bílovicích.