Památník československé kolonie v argentinském Čaku 1912-137.

Kazimour, Karel. Památník československé kolonie v argentinském Čaku 1912-137. Historia de la Colonización Checoslovala en el Chaco Argentino. Pcia Roque San Saenz Pena, Chaco. República Argentina. Vyd. 1937, nákladem časopisu “Venkov čakenský”.