Československá obchodní komora

  • Tato obchodní organizace byla založena v roce 1935.
  • Měla 28 členů z řad československých firem a zástupců čsl. průmyslu působících v Jižní Americe.
  • Vydávala oběžníky, v nichž informovala argentinské obchodní kruhy o čsl.- argentinském obchodu a exportu z Československa.
  • Předseda: ing. Richard Lehký (1869–1945).
  • Zakládající členové: bři Derkové (provincie Chaco), ing. R. Lehký (zástupce Škodových závodů);
  • Komora fungovala do čtyřicátých let 20. století.