Československá matice školská v Argentině

  • Tato školská organizace byla založena v roce 1936 z podnětu vyslance dr. Františka Kadeřábka, a to na podporu československého školství v Argentině.
  • Fungovala v letech 1936–1950.
  • Sdružovala 12 doplňovacích škol v Argentině, Paraguayi a Uruguayi.
  • Koordinovala práci ca 20 českých a slovenských učitelů vyslaných z Československa.
  • Aktivně fungovala i za války, kdy zajistila financování škol z různých zdrojů a od roku 1942 i od čsl. exilové vlády v Londýně.
  • Představenstvo: inspektor Otto Skála, učitel Daniel Bučenec, učitel Karel Vejman, vyslanec František Kadeřábek.
  • V roce 1948 byla nucena změnit název na  „Matice“ – Československé kulturní ústředí v Argentině a učitelé museli působit pod označením kulturní pracovníci.
  • Organizace přerušila svou činnost v roce 1950 po nátlaku argentinské policie, která ji podezřívala z šíření komunistické ideologie.
  • Zanikla téhož roku, když čsl. vláda odvolala všechny vyslané učitele z Argentiny a Paraguaye.

 

  • Českoslovenští učitelé působících v Argentině do roku 1950:

Miloš Brunclík,  Otto Skála, Daniel Bučenec, Karel Vejman, Milada Purkábková, Karel Vejman, Jan Trojan, Josef Řib, Oldřich Bartoš, Fr. Kořínek, Jar. Kalman, Břetislav Vlk, Martin Vondrovic, Josef Fronc, Josef Florián, Milada Jandová, Cmabelová, Štepita, Blaško, František Zaťko, Josef Sarka, Juraj Haluza, Eduard Bednarovič.