Československé národní sdružení – Buenos Aires

  • Spolek byl založen zástupci Sokola a Čsl. Klubu v roce 1917 v Buenos Aires jakožto pobočka chicagského ČNS.
  • Španělský název: Allianza Nacional de los Países Checos.
  • Sdružení vytvořilo první celoargentinskou krajanskou instituci s členskou základnou o 430 členech a s  více jak 1 500 přidruženými členy .
  • Cílem sdružení bylo podporovat boj Čechů a Slováků za nezávislost Československa nad Rakouskem.
  • Seznamovalo argentinskou veřejnost s myšlenkou samostatného Československa a pořádalo peněžní sbírky na podporu amerického odboje.
  • Také podporovalo krajany, kteří byli kvůli svému rakouskému pasu perzekvováni tím, že přišli např. o zaměstnání.
  • Pobočky: Córdoba, Mendoza,  Rosario, Santa Fe, Tucumán, Sáenz Peña, Tafí Viejo. (Pobočky v provinciích se většinou osamostatnily a fungovaly jako nezávislé české spolky.)
  • Předsednictvo: ing. Zelenka, Jan Purkrábek.
  • Sdružení fungovalo i po vzniku samostatného Československa (1918).

Další informace: Archiv Náprstkova Muzea v Praze (Fond: Krajané v Jižní Americe).