Československé katolické sdružení

  • Spolek byl založen v roce 1935 v Buenos Aires, a to u příležitosti konání Mezinárodního eucharistického sjezdu (1934),  kterého se účastnila i delegace biskupů z Československa.
  • Španělský název: Asociación Católica Checoslovaca.
  • Sídlo spolku: Junin 1067, Buenos Aires.
  • Jednalo se patrně o jediné nábožensky orientované sdružení československých vystěhovalců v Argentině.
  • Spolek vydal Památník na eucharistický kongres v Buenos Aires.
  • Představenstvo: Peter Moučka, František Marvánek.
  • V roce 1948 spolek odsoudil únorové události v Československu – v čele s předsedou B. Chvojkou.
  • Organizoval krajanské setkání, jazykové kurzy pro děti a mládež, divadelní představení.
  • Spolek úzce spolupracoval s českými řeholníky působící v Argentině (františkán dr. Jáchym Procházka 1902- 1985), Pavel Marášek, Jeroným Kadlec 1914-1970), kteří vydávali pro katolické krajany časopis Velehrad.
  • Spolek ukončil svou činnost na přelomu milenia, kdy přišel o svou spolkovou budovu v Temperley.