Cíle

Cílem portálu LaMigrace je vytvořit informační platformu jak pro odbornou, tak i laickou veřejnost. Při našem setkání s krajany v Latinské Americe jsme registrovali zájem o vlastní historii na jedné straně, na straně druhé absenci přístupu k ní. Portál umožňuje veřejnosti přístup a sdílení materiálů, které vytvořili Češi v zámoří. On-line přístup k pramenům nabízí badatelům a studentům prostor pro další odborné zpracování.