Výstupy

Daná problematika byla doposud zpracovávána pouze dílčím způsobem a prameny k ní se nacházely rozptýleny. Portál shromáždil, zpracoval a zveřejňuje ucelený korpus pramenů a dat. Zveřejnění velké části pramenů je stále předmětem jednání jak s institucemi, tak s jednotlivci, neboť je nutné ošetřit vlastnická práva. Vzhledem k tomu, že portál je neziskový a od roku 2017 je zpravován dobrovolníky, akvizice pramenů je možná pouze na bázi dobrovolné spolupráce.

Mezi hlavní výstupy portálu patří:

  • shromáždění pramenů a dat o české a slovenské přítomnosti v Argentině (do 2018), v Brazílii (2020) a k dalším zemím (2021) v Latinské Americe;
  • soupisy krajanských periodik v Argentině (plán do roku 2018), v Brazílii a dalších zemích (do 2019);
  • soupisy krajanských institucí vč. fotodokumentace  (plán do roku 2020);
  • naskenování stovek fotografií a písemností (průběžně do 2020);
  • klasifikace, zpracování a popis pramenů (průběžně
  • vytvoření on-line databáze pramenů s možností vyhledávání (průběžně do ca. 2021).