Poděkování

Spuštění portálu LaMigrace.cz bylo možné díky laskavé podpoře Norských fondů.

Od roku 2017 pracujeme na portálu dobrovolně a hledáme další možnosti spolupráce a financování.
Velké poděkování patří řadě osobnostem z řad krajanů v Jižní Americe, kteří poskytují dobový materiál. Jejich jméno je uvedeno u naskenovaných materiálů.