Lidé

Na realizaci portálu La Migrace se podílel tým badatelů v rámci projektu Transatlantická migrace. V případě, že máte zájem o spolupráci s portálem, kontaktujte administrátorku stránek. Pokud máte zajímavé informaci či se chcete podělit o materiály k vystěhovalectví (fotografie, korespondence a jiné) kontaktujte autory jednotlivých sekcí.

Vendula V. Hingarová

  • Zakladatelka a administrátorka portálu Lamigrace.cz,
  • Je autorkou textů.
  • Spravuje sekci Argentina a prameny.

Absolvovala hispanistiku a skandinavistiku na Karlově Univerzitě v Praze a tamtéž obhájila disertační práci ve Středisku Ibero-amerických studií. Věnuje se sociolingvistickému výzkumu původních a vystěhovaleckých jazyků v Latinské Americe. Koordinuje projekt Transatlantická emigrace, jehož výstupem je i  tento portál. Další informace (CV, publikace).

Kontakt: vendula.hingarova@ff.cuni.cz

 

Monika Brenišínová

  •  Spravuje sekci Mexiko.
  • Je spoluautorkou textů na portálu Lamigrace

Je doktorandkou Střediska ibero-amerických studií FF UK v Praze. Věnuje se problematice evangelizace domorodých kultur a dějinám umění Latinské Ameriky.

Kontakt: monikabrenisinova@seznam.cz

 

Lillyam Rosalba González

  • Je autorkou překladů do španělského jazyka a jazykovou korektorkou španělské verze stránek.

Je doktorandkou Střediska ibero-amerických studií FF UK v Praze. Věnuje je se problematice dětské literatury v Latinské Americe .   Další informace (CV a publikace).

 

Petr Polakovič

Je autorem textu o Brazílii.

Je doktorandem na SIAS FF UK a věnuje se problematice vystěhovalectví do Brazílie v 19. století. Provozuje Muzeum vystěhovalectví do Brazílie v Ralsku. Prostřednictvím muzea šíří informace o vystěhovalectví z Českých zemí do Brazílie. Řadě brazilským krajanům se snaží pomáhat seznámit se s jejich původem v ČR. V současné době pracuje na projektu o původu brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka.

Kontakt: http://www.emigrationmuseum.cz