Československo-mexické sdružení

  • Československo-mexické sdružení (Asociación Checoslovaca Mexicana)  bylo založena  v roce 1934.
  • Cílem sdružení bylo informovat o situaci ve válečném Československu a podporovat profašistický exil v Mexiku.
  • Pořádalo kulturní akce, oslavy výročí Československa a československo-polská setkání.
  • Organizovalo i finanční sbírky pro Čsl. červený kříž v Londýně.
  • Vydávalo politicko-kulturní časopis El Checoslovaco en México.
  • Sídlo: av. Michoacán 81.4, později Medellín 128, D.F.
  • Vedení: 1941: Karel Pospíšil,  ing. Juraj Reich, Václav Vrátný, inž. Teodor Swarz, Rudolf Sudek, 1942: Karel Pospíšil, prof. Josef Brumlík, Zdena Pospíšilová, J. Reich, 1943-5: Theo Schwarz, dr. Oscar Leo Stern , José Smutný, dr. Arpad Weissmann, Francisco Bergmann, Pablo Druckner, Lenka Reinarová de Fodor, dr. Francisco Roth, André Simone, Rodolfo Wurm,  dále pak Francisco Čejka, Emilio Rod, Jorge Popper, Dr. Alfredo Mandelik.
  • V roce 1942 založilo národohospodářskou sekci (sección económica) , které spolupracovala na přípravě poválečné rekonstrukci čsl. hospodářství (ing. Václav Skála, dr. Alfréd Mandelík, Jiří Popper).
  • lenové: Dr. Stern, Jiří Popper, p. Ellbogen, Wurm, Schon, sl. Horovicová, dr. Korálek, Josef Brumlík, ing. Hischmann, ing. Václav Skála, Arnošt Kohn, Josef Suchánek.
  • Sdružení ukončilo svou činnost po roce 1948.

vh