Slovac Catolic Press Service / Slovenská katolícká informačná služba

  • Slovensky psaný zpravodaj byl založený v 60. letech v Buenos Aires.
  • Vydavatel a redaktor: A. Grebert.
  • Časopis vyšel v osmnácti číslech.