Slavia

  • Jedná se o první krajanský list v Argentině , jehož první číslo vyšlo v roce 1907.
  • List vydal spolek Slávie v Buenos Aires.
  • Redakce: Brúha a Kostih.
  • Počet vydání:  šest.
  • List byl tištěn hektograficky.
  • Náklad: 250 výtisků.
  • Dva exempláře jsou uloženy v archivu Náprstkova muzea v Praze.