Checoslovaquia libre

  • Název v češtině:  Svobodné Československo.
  • Podtitul: Pravda vítězí.
  • Noviny vycházely v letech 1939–1941 v Buenos Aires, pak vycházely pod názvem Tábor (1941-1947).
  • Jednalo se o odbojový časopis krajanské kolonie v Argentině.
  • Redaktor: Emanuel Suda.
  • Periodicita: měsíčník.
  • Sídlo: Moreno 524, Buenos Aires.
  • Články psané ve španělštině a češtině.
  • Exempláře jsou uloženy v Národní knihovně Mariano Moreno v Buenos Aires.

Skeny pořízené v Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Buenos Aires, República Argentina.