Jihoameričan

 • Jihoameričan byl jeden z hlavních krajanských časopisů československé kolonie v meziválečném období a druhým nejstarším listem v Argentině.
 • Podtitul listu: První československý nezávislý časopis v Jižní Americe.
 • Název ve španělštině: Primer Periódico independiente checoslovaco en Sud America, od roku 1928: Organo de los Checoslovacos en Sud America
 • Heslo: „Nepomůže nám nikdo, nepomůžeme-li si sami!“
 • Navázal na časopis Jihoamerický  Čechoslovák.
 • Vycházel v letech 1925–1944.
 • Periodicita: týdeník.
 • List byl nezávislý do poloviny 30. letech 20. století, za války byl orientován proněmecky a byl podporován Velvyslanectvím Německa.
 • Vydavatel: Karel Sergej Svoboda (1925–1934), poté  Jaroslav a Vladimír Janderové.
 • Sídlo:  Calle Victoria 1028, Paseo Colon 1221, San Martín 652, Buenos Aires.
 • Náklad: 6 000 (1927).
 • Psán česky, nepravidelně slovensky a španělsky.
 • List je uložen v knihovně Náprstkova Muzea  v Praze a v Národní knihovně Mariano Moreno v Buenos Aires.

Skeny novin pocházejí z Národní knihovny Mariano Moreno v Argentině.