Jihoamerický Čechoslovák

  • Jeden z prvních etablovaných československých listů v Argentině, vycházel od září roku 1923 do konce roku 1924.
  • Od ledna 1925 vycházel pod titulem Jihoameričan.
  • Periodicita: týdeník.
  • Noviny přinášely zpravodajství z Jižní Ameriky a z Československa a informovaly o krajanských aktivitách v Argentině.
  • Zakladatel listu: Alois Bílý, od prosince 1923 list převzal Karel Svoboda.
  • Redakce: Ondřej Horáček (administrátor), Jaroslav Scheuba (odpovědný redaktor), Jos. Vyskočil, od 5. čísla i Karel Sergel Svoboda.
  • Články psané v češtině, slovenštině a španělštině.
  • Celkem vydáno: 50 čísel.
  • Cena: 10  cts. (1923), 15 cts. (1924 )
  • Exempláře jsou uloženy v Knihovně Náprstkova muzea v Praze a v Národní knihovně Buenos Aires.

Skeny novin pocházejí z Národní knihovny v Buenos Aires.