Melodías de Praga

  • Oběžník pro posluchače čsl. rozhlasového vysílání v Buenos Aires.
  • Španělský název: Boletín de la Audición Checoslovaca.
  • Vydavatel: Alois Paduch.
  • Vycházel na začátku 60. let 20. století v Buenos Aires.
  • Periodicita: měsíčník.
  • Jazyk: čeština a španělština.

 Naskenovaný exemplář poskytla Susana Slanina, Buenos Aires.