Nová Doba (Nueva Era)

  • Jedná se o nejdéle vycházející československý krajanský list v Argentině.
  • Vycházel v letech 1931–1961 v Buenos Aires.
  • Název ve španělštině: Nueva Era.
  • Podtitul: Nezávislý československý časopis v Jižní Americe, později ve španělštině: El más Popular Organo de los Checos y Eslovacos en la América del Sur.
  • Periodicita: čtrnáctideník.
  • Zakladatel a vydavatel: Rudolf Knajbl. Později list vedl Josef Kotas. V tiráži uvedeno, že list vydával tiskový kroužek v Buenos Aires.
  • Jazyk: čeština, příležitostně slovenština a španělština. V roce 1944 měl rusínskou přílohu.
  • List přinášel zpravodajství ze světa, Československa a z Jižní Ameriky. Referoval o krajanských událostech v Argentině a v okolních zemích.
  • Krajanský list se považoval za nezávislý československý časopis. Orientoval se na oficiální politiku Československa, později přinášel nepolitická témata a soustředil se výhradně na popis krajanských záležitostí v Argentině.

 

Část exemplářů je dostupná v knihovně Náprstkova Muzea v Praze a v Národní knihovně v Praze, téměř kompletní sbírka novin z let 1931-1950 je uložena v Národní knihovně v Buenos Aires. Kompletní sbírku novin uchovávají potomci vydavatele v Buenos Aires.

Skeny novin pocházejí z Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Buenos Aires, República Argentina.