Sokol – Buenos Aires

  • Tato tělocvičná jednota Sokol byla založena v Buenos Aires v roce 1908, jednalo se o první pobočku Sokola v Jižní Americe
  • Španělský název: La Unión de Gimnastas Sokol.
  • Sokol patřil k nejdůležitějším a nejangažovanějším spolkům v Argentině.
  • Sokol Buenos Aires patřil do I. okrsku sokolské župy zahraniční (Ta měla v roce 1931 v Jižní Americe celkem 6 jednot se 320 členy).
  • Sídlo:  Defensa 1326 (do 1923);  Cochabamba 531 (do 1927),  San Juan 782 (1928-1971), Buenos Aires.
  • Sokol organizoval cvičení, gymnastická vystoupení (šp. academías), krajanská setkání, divadelní představení a národní oslavy.
  • V roce 1971 byla organizace rozpuštěna.
  • Část členů se přesunula do Sokola ve Villa Dominico, který funguje dodnes.