Unión Checoeslovaca

  • Spolek byl založen v budově bývalé Československé doplňovací škole v roce 1960.
  • Unión Checoeslovaca patří k největším a nejaktivnějším  krajanským spolkům na severu Argentiny.
  • Organizuje krajanská setkání a oslavy národních svátků.
  • Požádá kurzy češtiny pod vedením učitele vyslaného z ČR.
  • V rámci spolku působí taneční soubor Moravanka, hudební skupina Malá Strana a divadelní a pěvecký soubor.
  • Spolek sídlí ve vlastní budově: Av. Las Malvinas 948,  Sáenz Peña.
  • V budově spolku sídlí Muzeum Juana Osyčky o čsl. vystěhovalectví do Chaca.
  • V roce 2005 vydával spolkový oběžník Bílé Zlato – Oro Blanco.