Venkov Čakeňský

  • Jedná se o časopis československé zemědělské kolonie v provincii Chaco.
  • Zpočátku vycházel jako samostatná příloha čsl. listu Věstník Československý.
  • Vycházel v letech 1934-1949 v Presidencia Roque Sáenz Peña v Chaco.
  • Periodicita: čtrnáctideník.
  • Vydavatel a redaktor: Karel Kazimour.
  • Jazyk: čeština, občasně i španělština a slovenština.
  • List je dostupný v Knihovně Náprstkova Muzea v  Praze a v Národní knihovně Mariano Moreno v Buenos Aires.

Skeny novin pocházejí z Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Buenos Aires, República Argentina.