Věstník Československý

  • Krajanský list Věstník Československý vycházel v letech 1926–1935 v Buenos Aires.
  • Periodicita: čtrnáctideník, od roku 1933 měsíčník a v roce 1935 nepravidelně.
  • Redakce: Rudolf Knaibl, Rudolf  Petřek, Jan Šimko, později Rudolf Novotný.
  • Většina exemplářů je dostupná  v Národní knihovně v Buenos Aires, neúplné ročníky též v knihovně Náprstkova Muzea v Praze.


Skeny novin pocházejí z Národní knihovny Mariano Moreno, Buenos Aires,  Argentina.