Československý dělník

  • List byl založen v roce 1927 v Buenos Aires.
  • Název ve španělštině: El Obrero Checoslovaco.
  • Periodicita: čtrnáctideník.
  • Vydavatel a redaktor:  Josef Trojánek.
  • Sídlo redakce: Rivadavia 1845, Buenos Aires.
  • Bylo vydáno celkem  7 čísel, poté byl list sloučen s listem Jihoameričan.
  • List přinášel zpravodajství z ČR, Argentiny a z různých dalších zemí. Referoval o dělnických tématech a o aktivitach krajanů v Buenos Aires.
  • Vybraná čísla jsou uložena v knihovně Náprstkova muzea v Praze.

Skeny novin pocházejí z Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur – knihovny.