Ahoj

  • Časopis sportovního spolku Morava v Presidencia Roque Sáenz Peña v Chaco.
  • Název: Ahoj. Věstník československého sport. klubu Morava.
  • Název ve španělštině: Ahoj. Organo Oficial del Club Dep. Checoslovaco „Morava“.
  • Periodicita: měsíčník, později nepravidelně.
  • List vycházel v letech 1943–1945.
  • Jazyk: čeština a španělština.
  • Je známo 16 čísel časopisu.
  • Časopis referoval o spolkové,  sportovní a kulturní činnosti klubu Morava.

Exempláře listu jsou uloženy v Archivu Ministerstva zahraničí v Praze.

Skeny listu „Ahoj“ pochází  z Archivu MZV v Praze, který poskytl souhlas s jeho zveřejněním.