Juhoamerický Slovák

  • Název ve španělštině: El Eslovaco de América del Sur.
  • Vycházel v letech 1950–1955 v Buenos Aires.  V roce 1959 vyšlo jedno jubilejní číslo.
  • List byl orientovaný na slovenský politický exil a krajanskou komunitu v Buenos Aires. Přinášel zpravodajství o Slovácích ve světě a doma.
  • Redaktoři: Dr. A. Grébert,  Pavol Hudzovič.
  • Vydával ho Slovenský kulturní spolek.

Knihovna Collegium Carolinum Mnichově uchovává kompletní sbírku všech ročníků. Jednotlivé exempláře jsou uloženy v Národní knihovně v Buenos Aires a v knihovně Náprstkova muzea v Praze.

Originál Juhoamerického Slováka, č. 2 je uložen v Národním muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur – knihovna.

Originál Juhoamerického Slováka, č. 6 je uložen v Knihovně Collegium Carolinum v Mnichově.