Slovenský Ĺud (Pueblo Eslovaco)

  • List byl založen v roce 1929 Slovenským robotnickým spolkom v Buenos Aires.
  • Jediný slovenský krajanský list v Argentině v první polovině 20. století.
  • Vycházel v letech 1929-1948.
  • Vydavatel: Slovenský spolok v Buenos Aires.
  • Redakce: Daniel Bučenec, Roman Bzala, Jan Kolenička, Stena Kopaj, Pavel Kolec, Juraj Hromada, Anton Hrubý (1929-39).
  • Periodicita: týdeník, později čtrnáctideník a měsíčník.
  • Podtitul: Jediný slovenský časopis v Južnej Amerike. Organo Obrero Eslovaco en Sud America.
  • Jazyk: slovenština.
  • Exempláře uloženy v knihovně Náprstkova muzea v Praze, v Národní knihovně v Buenos Aires, v Krajanském muzeu v Martine (Slovensko).

Skeny novin pocházejí z Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur – knihovny.