Slavia

  •  Vzdělávací a podpůrný spolek Slavia (portugalsky: União Educacional e de Apoio Slavia) byl založen v roce 1893 v São Paulo.
  • Jedná se o nejstarší český spolek v Jižní Americe.
  • Sídla spolku: Correa Dias 17,  Vila Mariana; od 1942 vlastní spolková budova v ulici v Dr. Rodrigo de Barros 149, Luz.
  • Spolek organizoval společenské a kulturní  aktivity a divadelní představení.
  • V rámci spolku působil Sokol.
  • V roce 1957 byl spolek přejmenován na Československo-brazilský kulturní spolek (União Recreativa e Cultural Tchecoslovaca).