Komenský – Villa Devoto

 • Spolek byl založen 12. 8. 1928 v Buenos Aires pro potřeby československé školy ve Villa Devoto. Hlavním cílem spolku tedy bylo zřízení české školy.
 • Španělský název: Asociación educacionista Checoslovaca.
 • Zakladatelé: M. Kozák, V. Hajda, Myslík, Jan Purkrábek.
 • Zpočátku organizoval nedělní školu pod vedením učitele Jana Purkrábka a M. Hajdy.
 • Od poloviny 30. let 20- století zde byla zřízena československá doplňovací škola, ve které působili učitelé vyslaní z Československa.
 • Organizoval divadelní představení a krajanské zábavy.
 • V 50. letech byl spolek přejmenován na Československý Kulturní spolek ve Villa Devoto (šp. La Sociedad Cultural Checoslovaca de  Villa Devoto).
 • Sídlo spolku: Av. Tres Cruces 3547, Buenos Aires. (Od roku 1932 vlastní spolek budovu v ulici  Simbrón 4359.)
 • Činnost ukončil v 70. letech.
 • Spolkovou budovu převzalo město Buenos Aires, budova v ulici Simbrón stojí opuštěná dodnes.
 • Spolkové pozvánky.